wordki.pl - nauka słówek
KOLOKACJE
He was abashed by her beautySpeszyła go jej uroda.
You must abide by the lawMusisz przestrzegać prawo.
She absconded with moneyZbiegła z forsą.
Two pupils were absent from schoolDwóch uczniów nie było w szkole.
King Lool sought absolution from his sinsKról Lool szukał rozgrzeszenia ze swoich grzechów.
He is so absorbed in that bookJest bardzo pochłonięty przez tę książkę.
John abstained from votingJohn wstrzymał się od głosowania.
His abstinence from alcohol is impressiveJego wstrzemięźliwość od spożywania alkoholu jest imponująca.
They acceded to my offerPrzystali na moją ofertę.
It is acceptable to meJest to do przyjęcia dla mnie
He accused me of stealing his carOskarżył mnie o kradzież jego samochodu
He is addicted to drugsOn jest uzależniony od narkotyków