wordki.pl - nauka słówek
2013_06_03
autor: daraw
a stage frighttrema
an itineraryplan podróży
endlessniekończący się
contributionudział
an extrastatysta
a blockbusterprzebój kasowy
a famesława
screenwriterscenarzysta
castobsada
a runwybieg dla zwierząt
apart from*oprócz
a downpour, a torrential rainulewa
a thunderstormburza z piorunami
a hailgrad
a drizzlemżawka
overcastpochmurny
a puddlekałuża
flood [flad]powódź
deluge [deliudż]potop
to tell sb off*nakrzyczeć na kogoś
dirt cheap, for a song*bardzo tanio
a landlady, a landlordwłaściciel, gospodarz
a tenant, a lodgernajemca,dzierżawca,lokator