wordki.pl - nauka słówek
unit 12 - Innovation
autorzy: flame, ...
innovationinnowacja
vacuum cleanerodkurzacz
instant coffekawa rozpuszczalna
parking meterparkomat
photocoopierksero
velcrorzepy
handheld calculatorkieszonkowy kalkulator
brainchildpomysl (wytwór mózgu)
aimcel
amongpośród
raisepodnieść
obstacleprzeszkoda
merchandisetowar
facilitatorskoordynator
innovativeinnowacyjny
conceptkoncept
catalystkatalizator
assetkapitał, cenny nabytek
badgeplakietka
come up withwymyślić
convinceprzekonać
graduateuzyskac stopien naukowy (absolwent)
incomeprzychód
independenceniezależność
joystickjoistik
mission statementoświadczenie celów misji
reliablesolidny, wiarygodny, godny zaufania
representreprezentant
retireemeryturka
revolutionaryrevolucyjny
steering wheelkierownica
wheelchairwózek inwalidzki
leadkabel (drut w plastiku przenoszący prad)
let sb downzawieźć kogoś
misunderstandingnieporozumienie
relieveulżyć
remotelyzdalnie (sterowanie)
reportraport
unreliableniegodny zaufania, niewiarygodny
workloadnakład pracy
a-ha momentmoment w którym zrozumiałeś coś
inventionwynalazek
pensionpensja
prototypeprototype
rolltoczyć
sophisticatedwyrafinowany, wyszukany
Goog morning and thanks for coming.Dzień dobry i dziękuję za przybycie.
I'm here today to...Jestem tutaj dzisiaj aby...
Let's startzaczynajmy.
My name's...and I'm going to tell you/talk about.Mam na imię...i chciałym powiedziec wam o.
I'd like to begin by (+-ing)Chciałbym zacząć od...
First, I'll/I'm going to...Po pierwsze, będę/zamierzam...
Then, we'll...Potem, my będziemy
And finally...Na koniec...
Feel free to ask question...Czuj się swobodnie zadawając pytania...
I'll take questions at the end.Przyjmuję pytania na końcu.
Let's look at this...Spójrz na to
As you can see...Jak wiesz...
You'll notice that...Zauważysz, że
The main reason for this meeting is...Głównym powodem dzisiejszego spotkania jest...
The best thing about this is...Najlepszą rzeczą z tego jest...
We think it's a good idea because...Uważamy, że to dobry pomysł, bo ...
That's everything I want to say.To wszystko co chciałem powiedzieć.
That brings me to the end of my presentation.To prowadzi mnie do końca mojego wystąpienia.
Are there any (more) questions?Czy są jakieś (więcej) pytania?