wordki.pl - nauka słówek
Chemia
autor: Lubo
powstawanie tlenku miedz 1 z wodorotlenku miedzi 2a
proces utleniania glukozy z wydzieleniem energiia
Fermentacja alkocholowaa
odpowiedni enzym przekształcający laktoze w monosacharydya
Proces przekształcania glukozy przez bakterie mlekowea
Fermentacja octowaa