wordki.pl - nauka słówek
2013_06_10
autor: daraw
to pull sb's leg*nabijać sie z kogoś
to show off*popisywać się
bitchywredny
meanskąpy, wredny
to humiliateponiżyź
to acquaintzapoznać kogoś z czymś
acquaintance ofznajomy (od kogoś)
(dis)obedient(nie)posłuszny
receptionrecepcja przyjęcie (party), odbiór
denyzaprzeczać
denial [denael]zaprzeczenie, wyparcie się
illiterateanalfabeta
resourcefulzaradny, przedsiębiorczy
reversedruga strona (kartki)
verte*odwrócić nadrugą stronę
with a view to doing* z nadzieją na