wordki.pl - nauka słówek
2013_09_16
autor: daraw
to be all fingers and thumbs*clumsy
empathyempatia
to come down with (a flue)*zachorować
mentally disabled/retardedumysłowo opóźniony
psychiatrist [sajkajatrist]psychiatra
psychologist [sajkolodżist]psycholog
an asylum [esajlem]azyl, szpital psychiatryczny
contagious [contejdżes]zakaźny, zaraźliwy (śmiech)