wordki.pl - nauka słówek
2013_09_18
autor: daraw
to benefit fromczerpać korzyść z
a peacockpaw
a referenceodniesienie
hilly, mountainouspagórkowaty, górzysty
to have difficulty in doing smthmieć trudności w zrobieniu czegoś
to displaywyświetlać, prezentować
to spoilzepsuć, rozpieścić
to provide (sb with info)zaopatrywać/zapewniać kogoś
to hold onto wait
to tell the difference*rozróżnić
to take after, to resembleprzypominać, być podobnym
a leafletulotka
to anticipateprzewidywać
to boost sb's confidencepodnieść czyjąś pewność siebie
a stuntmankaskader
mother tonquemowa ojczysta