wordki.pl - nauka słówek
2013_10_02
autor: daraw
an initiative [inishitiv] ( to take initiative )inicjatywa
a pensionemerytura, renta
a pensioneremeryt
vague [wei]niejasny, niewyraźny, ogólnikowy
a surveyankieta
guidance [gajdens] (under the guidance)porada, przewodnictwo
resourcefulzaradny, pomysłowy
flexibleelastyczny
a pitfallpułapka
resilientsprężysty, prężny
resiliencesprężystość, prężność
to crunchchrupać
rapidgwałtowny, bardzo szybki
self-reliant (to be reliant on sb/sth)samowystarczalny
to be made redundandzwolniony z powodu redukcji etatów
caringopiekuńczy
decisivedecydujący, rozstrzygająccy, stanowczy
courageousodważny
cheerfulwesoły, radosny
persistentuporczywy, wytrwały, bezustanny
(to) alertczujny, stan pogotowia, uświadamiać, ostrzegać
executivewykonawczy, kierowniczy,m pracownik szczebla kierowniczego
choir [kuaer]chór