wordki.pl - nauka słówek
Adam To be
autor: daraw
I'mja jestem
You arety jesteś
He ison jest
She isona jest
It isono jest
We aremy jesteśmy
You arewy jesteście
They areoni są