wordki.pl - nauka słówek
Klaudyna 3
to bring up, to raise childrenwychowywać dzieci
resign, quit, hand in their noticezrezygnować z pracy
to sack, to fire, to give smb a sack, to make smb redundantwyrzucić z pracy
a bayzatoka
Prefer sth TO sthwoleć coś od czegoś
spireiglica
a chapelkaplica
appropriatelyodpowiednio
The Warsaw UprisingPowstanie Warszawskie
crossingzebra, przejście, skrzyżowanie
roundaboutrondo
ridiculousabsurdalny, niedorzeczny
In spite of the accident/despite the accidentpomimo wypadku
gearbieg (w samochodzie)
clutchsprzęgło
brakehamulec
appalingprzerażający, zatrważający, karygodny
to conquerpodbić, zdobyć
ConquerorZdobywca
All Saints DayDzień Wszystkich Świętych
Have you ever been TO Moscow?Czy byłeś kiedykolwiek w Moskwie?
I am in MoscowJestem w Moskwie
hangoverkac
stay upnie kłaść się długo spać, zostawać w nocy
be overzakończyć, np mecz
give uprzucić, poddać się, zaniechać
put awayodkładać, uprzątnąć
throw awaywyrzucić
turn downprzyciszyć np radio, odmówić
turn uppodgłośnić, obracać się
looked upwyszukać np w encyklopedii
fill inwypełnić, zapisać
find outdowiedzieć się, dopytać
pick uppodnieść
get upwstawać (z łóżka)
go backwracać
go awayodejść
go outwyjść
stand upwstać
run awayuciec
put onzałozyć, ciuchy
take offzdjąć, ciuchy
try onprzymierzyć ciuchy
give backoddać
take backzwrócić np zakupiony towar
call backoddzwonić
pay backzwrócic np pożyczone pieniądze
write downzapisać
look afteropiekować się (dziećmi)
look forszukać (coś co zgubiono)
look forward tooczekiwać
praisingchwalić, motywować
"come out of the closet"przyznać się, "wyjść z szafy"
apparentlyprzypuszczalnie, najwyraźniej
insaneszalony, wariacki
undeniable factniezaprzeczalny fakt
ran testprzeprowadzić test
dozenstuziny
seekszukać, poszukiwać
providedostarczać, zapewniać
measuremiara, mierzyć
unplugwyjąć wtyczkę
accomplishwykonać, zrealizować
inevitablynieuniknione, nieuchronne
next to nothingprawie tyle co nic
perksbenefity, dodatki
proponent (of)zwolennik
forza
againstprzeciwko
competitivekonkurencyjny, zbyt ambitny
advantagezaleta, przewaga
disadvantagewada, ujemna strona
prosplusy
consminusy
bannielegalny, zakaz
demandżądać, popyt
don't bothernie przejmuj się
consistentkonsekwentny, zgodny
vomit, throw upwymioty, zwymiotować
early birdranny ptaszek
night owlnocna sowa
alarm clockbudzik
genegen
researchbadania, poszukiwania
activeaktywny
allergicuczulony, alergiczny
energeticenergiczny, energetyczny
discoverodkrywać, wynaleźć
come backwrócić (ja )
swaykołysać (się)
decreasespadek, zmniejszać się
increasewzrost, zwiększenie
flurryśnieżyca, dużo
coveragepokrycie
first impressionpierwsze wrażenie
reunitedzjednoczone, ponownie połączyć
reschedule, postpone, put offprzełożyć
reeducationreedukacja
refreshodświeżać, odnawiać
call offodwołać, zerwać
sth in commonmieć coś współnego
Going to the concerts I have in common with A.Chodzenie na koncerty, to mamy z A.wspólnego
enormousogromny
similaritiespodobieństwa
differencesróżnice
convinceprzekonać
to convice smbprzekonać kogoś
determineustalać, rozstrzygać
in advancewczesniej, z wyprzedzeniem
scrapwyrzucać, zaprzestać, kawałek
set a targetpostawić za cel
remainpozostać
fossilskamieniałość, kopalny
accordingstosownie, według
New Year Rezolutionspostanowienia noworoczne
afford sthpozwolić sobie na coś, stać kogoś na coś
affordableosiągalny finansowo
I can afford to buy shoes by Kazar.Stać mnie na buty Kazar
I can't afford to buy shoes by LobutoinNie stać mnie na buty ...
attend (by)uczęszczać
improvepodnosić, polepszyć
policiespolityka, taktyka, dyplomacja
privacy policypolityka prywatności
thus, thereforetak więc, i tym samym
highlightuwydatniać, podkreślać, ważne wydarzenie
face difficultiesstawić czoło problemom
fixnaprawiać, zamocować
interveneinterweniować
arguespierać sie, argumentowac
strenghtenwzmocnić
depend on , independent fromzależec od, niezależnie od
greenhouse gasesgazy cieplarniane
reduce by, cut byzmniejszyć przez
air pollutionzanieczyszczenie powietrza
reach a goalosiągnąć cel
concrete junglebetonowa dzungla
encouragezachęcać, popierać
a bill (for server)rachunek za usługę
a receiptrachunek za towar, rzecz
invoicefaktura
supplydostarczać, dostawa
improvepolepszyć
statementoświadczenie, stanowisko
pave a wayutorować drogę
summitszczyt, wierzchołek (również np polityczny)
to hostzorganizować, gościć
intensifiesintensyfikować
supportwspierać
strictścisły, stanowczy