wordki.pl - nauka słówek
różne Klaudyna 2
sparrowwróbel
wholemealpełnoziarnisty
It happened on thewydarzyło się ..
brandmarka
to be burn outbyć wypalonym
rewardingsatysfakconujacy
to pull stringspociągać za sznurki
I pulled some strings to get a jobPociągnąłem za sznurki aby dostać pracę
dismissedZwolniony (oficjalnie)
to be in chargé ofOdpowiadać za -
keen, To be keen onZapalony -
encloseZałączyć -
regardingdotyczący
surveyBadanie, ekspertyza, sonda
modestskromny
intenseWielki, intensywny
genuineszczery
racistrasistowski
down to earthblisko ziemi
a boardzik
a deersarna
a squirrelwiewiórka
a harezając
a rubbitkrólik
a hedgehogjeż
a molekret
an animal shelterschronisko dla zwierząt
an abandoned dog/catporzucony pies/kot
to abandonporzucić
a cubszczeniaki drapieżników
an antmrówka
a socket, a nest, a seatgnizdo (3 różne)
a fur coatfutro
to weighważyć
a weightwaga (w sensie np człowieka)
a scaleswaga (do ważenia)
to drownutopić (żywą istotę)
to sinkzatonąć (okręt, łódź itp)
a beepszczoła
a flymucha
a mosquitokomar
a spiderpająk
a wasposa
a bullbyk
a cowkrowa
a goatkoza
a sheepowca
a bearniedźwiedź
a camelwielbłąd
a dolphindelfin
a whalewieloryb, waleń
a duckkaczka
a swanłabędź
to pick mushroomszbierać grzyby
decisivedecydujacy
indecisiveniezdecydowany
be jealous of sth, smbbyć zazdrosnym o ...
grass is always greener on the other side of the fencetrawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie siatki
get on well with smbdobrze żyć z kimś
get on bad with smbźle z kimś żyć
roommatewspółlokator
offendedobrażony
to make an excusewymówki
face the musicponosić odpowiedzialność, wypić piwo, które nawarzyliśmy
toughtwardy, wytrzymały, brutalny
People are struggling to make ends meetLudzie walczą, aby związać koniec z końcem
insecureniepewny
insecurityniepewność
mortgagehipoteka, kredyt hipoteczny
feel downmieć doła
bona fideprawdziwie, szczerze
opportunityokazja, sposobność
possibilitymożliwość,
to see the glass half fullwidzieć szklankę do połowy pełną
researchbadać
wealthyzamożny
graduationablolutorium, ukończenie wyższych studiów
to graduateuzyskać stopień naukopwy, ukończyć studia
a graduateabsolwent
law (lo:) (low)prawo, niski
averageprzeciętnie, średnio
expectingoczekując, spodziewać się
to keep smb from doing sthpowstrzymywać kogoś od zrobienia czegoś
outcomewynik, rezultat
to propose to smboświadczyć się
freelancerpracownik nieetatowy
entrepreneurprzedsiębiorca
pregnantw ciąży
give birthrodzić, urodzić
to have a bun in the areabyć w ciąży (kolokwialnie)
retirepójść na emeryturę
pensionerrencista, emeryt
martial artssztuki walki, kino
musemuza, zamyślać się
impersonatedwcielać się, uosabiać
night owlnocna sowa (kolokwializm)
early birtranny ptaszek
famous FORznany z
sufficientwystarczający
insufficientniewystarczający
confidencepewność
self-confidencepewność siebie
self consciousniepewny siebie
thriveprosperować
brightjasny, błyskotliwy(osoba), rozjarzony
blunt, thicktępy, gruby, grubiański
solar panelpanel słoneczny
wind millwiatrak
effortwysiłek, próba
effortlessłatwy, wygodny, bez wysiłku
particularyszczególnie
renewableodnawialne
roughszorstki (tkanina), twardy, ordynarny
uncertaintyniepewność, przypadkowość
challengewyzwanie
shortsightedkrótkowzroczny
farsighteddalekowzroczny, przewidujący
to play truantwagary
look forward tooczekiwać (niecierpliwie)
climb ropeswspinać się na linie
to take sth upcoś zacząć, start
to give sth upcoś zakończyć, stop
obligatoryobowiązkowy, przymusowy
plaitwarkocz, pleść, plecionka
pony tailkucyk (włosy)
make an excusewytłumaczyć się
explainwyjaśniać, tłumaczyć
tipp-exkorektor w płynie
the bullet-proof vestkamizelka kuloodporna
disposabledyspozycyjny, jednorazowy
disposable nappiespieluszki jednorazowe