wordki.pl - nauka słówek
2013_11_13
autor: daraw
to evokeprzywoływać, wywoływać
vinegarocet
at largena wolności
to sniffpociągać nosem, wąchać
a fag endpet, niedopałek
boyhoodchłopięstwo (dzieciństwo chłopca)
hedge, live fenceżywopłot
boxwoodbukszpan
to turn back the timecofnąć czas
surrogacy (surrogate mather)macierzyńśtwo zastępcze
to conceivepocząć, zajść w ciażę