wordki.pl - nauka słówek
poli
autor: qaz
black marketczarny rynek
budgetbudzet
coinmoneta
commercehandel
credit cardkarta kredytowa
currencywaluta
economicsekonomia
economygospodarka
free market economygospodarka wolnorynkowa
financefinanse
financialfinansowy
fundfundusz
gross domestic productprodukt krajowy brutto
incomedochód
industryprzemysł
inflationinflacja
rate of inflationstopa inflacji
investmentinwestycja
notebanknot
small businessdrobne przedsiebiorstwo
taxpodatek
trade unionzwiązek zawodowy
investinwestowac
go downspadac
grow by four per centurosnac o 4 procnt
provide new jobsdostarczyc nowych miejsc pracy
reduce taxesobnizyc podatki
disabilityniepelnosprawnosc