wordki.pl - nauka słówek
Phrasal verbs gr2
autor: lisilax
looking forszukać
ask forprosić
look afteropiekować się
get on withmieć dobre stosunki
looking forward towyczekiwać
give uprzucić(np palenie)
carry onkontynuować
came acrossnatknąć się
turn tozwrócić się do
brake up withzerwać z
brake intowłamać się do