wordki.pl - nauka słówek
miary, liczby, kąty
autor: popkorn6
degreestopień
right anglekąt prosty
straight anglekąt półpełny
acute anglekąt ostry
obtuse anglekąt rozwarty
reflex, externalkąt zewnętrzny
shapekształt
fractionsułamki
rootpierwiastek
the cube root of xpierwiastek sześcienny z x
x squaredx do kwadratu
equalrówne
is approximately equaljest w przybliżeniu równe
infinitynieskończoność
is less thanjest mniej niż
is greater thanjest więcej niż
subscriptindeks dolny
additiondodawanie
subtractionodejmowanie
multiplicationmnożenie
multipled bymnożone przez
divisiondzielenie
divided bydzielone przez
in bracketsw nawiasie
square bracketsnawiasy kwadratowe
noughtzero
a solid linelinia ciągła
a broken linelinia przerywana
a dotted linelinia wykropkowana
a wavy linelinia falista
horizontal linelinia pozioma
a vertical linelinia pionowa
a diagonal linelinia ukośna
straight linelinia prosta
curved linelinia krzywa
perpendicularprostopadłe
parallelrównoległe
intersectingprzecinające się
intersectprzecinać się