wordki.pl - nauka słówek
alfabet
autor: marcin426
a[ej]
b[bi]
c[si]
d[di]
e[i]
f[ef]
g[dżi]
h[ejcz]
i[aj]
j[dżej]
k[kej]
l[el]
m[em]
n[en]
o[oł]
p[pi]
q[kju]
r[ar]
s[es]
t[ti]
u[ju]
v[wi]
w[dablju]
x[eks]
y[łaj]
z[zed]