wordki.pl - nauka słówek
mój moja itd
autor: marcin426
mymoj
mymoja
mymoje
yourtwoje
yourwasze
yourwasza
ournaszych
ournasze
theretam
heretutaj
tootakze
inw
onna
atna