wordki.pl - nauka słówek
Difficult Verb Pairs
autor: linsdale
fall, fell, fallenupadać, spadać
fell , felled , felledściąć (np. drzewo)
find, found, foundznaleźć
found, founded, foundedzałożyć, ufundować
bind, bound, boundzwiązać
bound, bounded, boundedodbić się, otaczać
see, saw, seenwidzieć
saw, sawed, sawed/ sawnprzeciąć piłą
grind, ground, groundzmielić
ground, grounded, groundeduziemić (samolot), osiąść na mieliźnie (statek)
wind, wound, woundowijać, nawijać, nakręcać
wound, wounded, woundedzranić
lie, lay, lainleżeć
lay, laid, laidpołożyć (coś na czymś)
bear, bore, bornurodzić (się)
bear, bore, bornenieść (brzemię), dźwigać, ścierpieć coś
cost, cost, costkosztować
cost, costed, costedszacować koszt (czegoś)
hang, hung, hungzawiesić (obrazek, płaszcz)
hang, hanged, hangedpowieśić (więźnia)
strike, struck, struckuderzyć
strike, struck, strickendotknięty/porażony (strachem, chorobą)