wordki.pl - nauka słówek
Word Forms
autor: linsdale
decisiondecyzja
decisivelyzdecydowanie
indecisiveniezdecydowany
beautifulpiękny
beauticiankosmetyczka (zawód)
beautifyupiększać
paymentpłatność, zapłata
payablewypłacalny
payeeodbiorca płatności
receptionistrecepcjonista
receiptparagon
receptiveotwarty (na pomysły, sugestie)
heroismbohaterstwo
heroicallybohatersko
heroinebohaterka
productionprodukcja
producersproducent,wytwórca
unproductivenieproduktywny, bezowocny
explanatoryobjaśniający
inexplicableniewytłumaczalny
explanationwyjaśnienie
incomparablynieporównywalnie
comparisonporównanie
comparativeporównawczy
inadvisableniezalecany
advisorydoradczy (np. komitet)
advisabilitysłuszność (jakiejś sprawy)
admireradorator
admirationpodziw
admirablegodny podziwu
stabilisestabilizować (coś)
instabilityniestabilność
unstableniestały
economiseoszczędzać
uneconomicalnieekonomiczny
economicekonomiczny, gospodarczy
residencerezydencja
residentialmieszkalny (obszar)
residentmieszkaniec
comfortingpocieszający
uncomfortableniewygodny
discomfortdyskomfort
deathszgony (ale nie takie po pijaku)
deadlyśmiertelny
deadenłagodzić (ból)
demonstratorsdemonstranci
undemonstrativepowściągliwy
demonstrablyw oczywisty sposób
imitationimitacja
imitativenaśladowczy
inimitablenie do podrobienia
argumentkłótnia, sprzeczka
argumentativekłótliwy
arguablyprawdopodobnie
unrepeatableniepowtarzalny
repetitivepowtarzający się
repetitionpowtórzenie (zrobienie czegoś po raz kolejny)
unfailinglyniezawodnie
failureporażka
failingwada, usterka
discouragezniechęcać
courageouslydzielnie
encouragementwsparcie
unrealisticnierealistyczny
realityrzeczywistość
realistrealista
falsifyingfałszować, podrabiać
falsehoodkłamstwo
falsityfałszywość
prophetprorok
prophecyproroctwo
propheticproroczy
indescribablenie do opisania
descriptiveopisowy
descriptionopis
friendshipprzyjaźń
befriendokazywać przyjaźń
unfriendlynieprzyjazny
sensationdoznanie (bólu)
insensitiveniewrażliwy
senselessbezsensowny
famesława
infamoushaniebny, niesławny
infamyniesława
defensiveobronny (o nastawieniu)
indefensiblenieuzasadniony, niewybaczalny
defenceobrona
disagreeableniegrzeczny (o osobie)
agreementporozumienie
agreeablemiły, przyjemny
possessionsdobytek
possessivezaborczy (o człowieku)
possessorposiadacz, właściciel
differnie zgadzać się
differentiaterozróżniać
differencesróżnice
activistaktywista
activateuruchamiać
inactivebezczynny, nieczynny
formativekształtujący
deformitydeformacja (np. ciała)
formationformacja
compulsoryobowiązkowy
compulsionprzymus
compellingprzekonujący
creatortwórca
creativetwórczy, kreatywny
creationtworzenie
enthusiasticallyentuzjastycznie
enthusiastentuzjasta
enthusezachwycać się
necessitatewymagać (czegoś)
necessarilykoniecznie
necessitiesartykuł pierwszej potrzeby
indestructibleniezniszczalny
destructionzniszczenie, zagłada
destructiveniszczycielski
managementkierownictwo, zarząd
unmanageablenieposłuszny (o dziecku)
managementzarządzanie
unbelievablenieprawdopodobny
beliefswierzenia
disbeliefniedowierzanie