wordki.pl - nauka słówek
Engineering
autor: mariolka
drawing, DWGrysunek (picture)
pencil drawingrysunek ołówkiem
charcoal drawingrysunek węglem
a rough drawingszkic
computer-aided design, CADprojektowanie wspomagane komputerowo
scaleskala
on a scale of 2 km to 1 cmw skali 1 do 200 000
the model is out of or not to scalew tym modelu nie zachowano odpowiedniej skali
set of drawingszestaw rysunków
drawn to scalenarysowany w skali
scale drawingrysunek w skali
general arrangement (GA)ogólny rysunek złożeniowy
small-scalepomniejszony, w małej skali
large-scalew dużej skali
actual sizerozmiar rzeczewisty
enlargedpowiększony
schematic drawing=schematicsrysunek schematyczny
elevationwidok, rzut pionowy, elewacja
side elevationwidok z boku, rzut z boku, elewacja boczna
front elevationwidok z przodu, rzut z frontu, elewacja frontowa
exploded view=exploded diagramrysunek złożeniowy/montażowy
oblique projectionrzut skośny/ukośny trój-wymiarowy
two-dimensionaldwuwymiarowy
three-dimensionaltrójwymiarowy
cross-sectionprzekrój poprzeczny
in cross-sectionw przekroju
the last but oneprzedostatni
the lastostatni