wordki.pl - nauka słówek
Środowisko naturalne
environment protection/conservationochrona środowiska
environmentally friendlyprzyjazny dla środowiska
to protect/to conserve the environmentchronić, ochraniać środowisko
rubbish/litter/refuseśmiecie, odpadki
a rubbish dump/tipwysypisko śmieci
to dump/to tip rubbishwyrzucać śmieci
a landfill (site)wysypisko śmieci
industrial/nuclear wasteodpady przemysłowe/nuklearne
household wasteśmiecie z gospodarstw domowych
to dispose of wasteusuwać odpady
waste disposalusuwanie odpadów
to sort out rubbishsegregować śmieci
to recycleregenerować surowce
recycled productsprodukty otrzymywane w wyniku wtórnego przetworzenia
to contaminatezanieczyszczać, skażać
contaminated waterskażona woda
contaminated airskażone powietrze
to pollutezanieczyszczać
pollutionzanieczyszczenie
apidly growing pollution of industrial areasgwałtownie rosnące zanieczyszczenie obszarów przemysłowych
a rapid rise/increase in the number of cars on the roadsgwałtowny wzrost samochodów na drogach
the number of cars on the roads is rising/increasing considerablyliczba aut na drogach znacznie wzrasta
traffic jamszatory na drogach
to produce fumeswytwarzać spaliny
to release sewage into riverswypuszczać ścieki do rzeki
a sewage treatment plantoczyszczalnia ścieków
natural resources are running outzasoby naturalne się wyczerpują
alternative sources of energyalternatywne źródła energii
renewable energyenergia odnawialna
a wind farmelektrownia wiatrowa
to set up wind farmsbudować elektrownie wiatrowe
rainforestlas deszczowy, tropikalny
deforestationwycinanie lasu
acid rainkwaśny deszcz
the greenhouse effectefekt cieplarniany
global warmingglobalne ocieplenie
carbon dioxidedwutlenek węgla
methanemetan
nitrous oxidetlenek azotu
to cause a gradual rise in the temperature of the Earth’s atmospherepowodować stopniowy wzrost temperatury atmosfery ziemskiej
to cause damage to the ozone layeruszkadzać warstwę ozonową
to reduce the use of aerosolsograniczyć używanie aerozoli
endangered specieszagrożone gatunki
extinctwymarły
habitatnaturalne środowisko, siedlisko
a wildlife sanctuary/nature reserverezerwat przyrody
to protect wildlifeochraniać przyrodę
to have a harmful influence/effect onwywierać szkodliwy wpływ na
to upset ecological balancezaburzać równowagę ekologiczną
steps must be taken to prevent environmental doomnależy podjąć kroki aby uniknąć zagłady środowiska
possible solutions to the problem might lie inmożliwe rozwiązania tego problemu mogą polegać na
enforcing the lawegzekwowanie prawa
increasing environmental awarenessuświadamianie zagrożeń środowiska
ntroducing stricter laws and harsher punishmentswprowadzanie surowszych przepisów i ostrzejszych kar
educing the emissions of gases into the atmospherezmniejszenie ilości gazów wpuszczanych do atmosfery
using bicycles instead of carskorzystanie z rowerów zamiast z samochodów
harnassing alternative sources of energywykorzystywanie alternatywnych źródeł energii