wordki.pl - nauka słówek
Klaudyna 4
take upzająć się np hobby
I will take up yoga againZnowu zacznę jogę
above allponad wszystko
howeverjednakże
secondlypo drugie
we end upkończymy
a napdrzemka
I take a nap very rarelyRzadko ucinam drzemkę
boiling hotupalnie
humidwilgotny
humiditywilgoć, wilgotność
ginger bread cookiesświąteczne pierniki
put up a christmas treeubrać choinkę
sleighsanie
pickywybredny
mistletoejemioła
dumplingspierogi
carpkarp
poppy seedmak
red borschbarszcz
saurkrautkapusta kiszona
christmas ballsbombki
hollyostrokrzew
superstitiousprzesądny, zabobonny
cloverkoniczyna
chimney sweeperkominiarz
in the middle of nowherew środku niczego (w szczerym polu)
coincidencezbieg okoliczności
earthquaketrzęsienie ziemi
capacityobjętość, moc, wydajność
power plantselektrownie
significantznaczący
increasewzrost
poorbiedny, SŁABY
considerrozważać
to take sth into considerationwziąć coś pod uwagę
I consider that polish politician..Uważam, ze polska polityka..
to demand sthwymagać, domagać się czegoś
fleetflota, działanie
upgradeaktualizacja, odnowić coś
meet demandssprostać wymaganiom
e.g. (for example)na przykład (np)
pre-datesprzed
adjustdostosować, wyregulować
versusprzeciw, przeciwko
to staggerpotknąć się, zataczać
requirepotrzebować, wymagać
requirements/ demandswymagania/
supplydostawa
likelyprawdopodobnie
liquidpłynny, ciecz
carbon emissionemisja dwutlenku węgla
coalwęgiel
benefitkorzyść (też benefis)
to benefit sth fromczerpać korzyści z czegoś
abundantobfity, hojny
labourpraca,
slightlynieznacznie, minimalnie
approximateorientacyjny, szacowany
capacityobjętość, moc
factorczynnik
achiveosiągnąć
life spanżywotność, trwałość
extendingrozszerzenie, wydłużanie
floatpływak, unosić się na wodzie
maintainingutrzymanie
gear upzwiększyć
implementnarzędzie,
costlykosztowny, cenny
prizenagroda
raffleloteria, grać na loterii, (męty społeczne)
immediatelynatychmiast, niezwłocznie
a finegrzywna
a ticketbilet, mandat
commit sthpopełnić coś (wykroczenie, samobójstwo)
gazespojrzenie, przygladać się
featurececha, właściwość, przedstawiać
exactdokładny, ścisły
afraid ofbać się czegoś, o kogoś
to tearoderwać, porwać
a knee ligamentwięzadła kolanowe
great deal, payraise, raisepodwyżka
cutobniżka
EXP- expiration datedata ważności
to expireprzeterminować się
best beforenajlepiej przed
issueproblem, zagadnienia, wydanie
clear cutjednoznacznie
emergepojawić się, wyłonić
handle sth, deal withradzić sobie
headphonesłuchawki
speakersgłośniki
onshorena brzegu
offshore, offshoringod brzegu, na zewnątrz kraju
onshorewłasnymi siłąmi
competitivekonkurencyjny
sourcesźródła
estimateoszacować (przybliżony)
gridsieć
equalrówny
thriveprosperować
to phasedo stopniowego
unpredictabilitynieprzewidywalność
precipitouslygwałtownie
fallspadek
progresspostęp, rozwój
bustbiust, fiasko
perpetuateuwiecznić
ultimatelyostatecznie, wreszcie
safferucierpieć, ulec, chorować
unpredictabilitynieprzewidywalność
predictprzepowiadać, prorokować
predictablepzrewidywalne, bez polotu
precipitouslygwałtownie
phase sth outobciąć coś
precipiceprzepaść, urwisko
extendrozciągać się , wydłużać
perpetuateuwiecznić, utrwalić
apply sthzastosować, ubiegać się
criticalistotny, b.ważny, przełomowy
eventuallyostatecznie, wreszcie
providezapewnić, dostarczać
requirewymagać, żądać
ultimatelyostatecznie, wreszcie
replacezastąpić, wymienić
targetcel, obiekt
allowdopuszczać, uwzględnić
so calledtzw
considerationsrozważania