wordki.pl - nauka słówek
2014_01_13
autor: daraw
to fill (in)wypełnić (dokumenty)
on the verge ofna krawędzi
to reflectodzwierciedlać
an ancestorprzodek
conductzachowanie
a brickcegła, klocek
possessionsprzedmioty, posiadanie
lead [LED]ołów
leaded / un leaded petrolołowiowe / bezołowiowe paliwo
to gatherzbierać
stainlessnierdzewne
resinżywica
to buryzakopać
to be bound to dobardzo prawdopodobne