wordki.pl - nauka słówek
słówka angielski 30.01.14 (rep. r.3)
autor: Demolka
copy homeworkodpisać pracę domową
be absent from schoolbyć nieobecnym w szkole
belong to a clubnależeć do kółka zainteresowań
do one's bestbardzo się starać
fall behindmieć zaległości