wordki.pl - nauka słówek
Matematyka i geometria
Mathematics and geometryMatematyka i geometria
DimensionsWymiary
lengthdługość
widthszerokość
heightwysokość
depthgłębokość
(long , wide , high , deep )(długi, szeroki, wysoki, głęboki)
NumbersNumbers
Firstpierwsze
evenparzyste
oddnieparzyste
integercałkowite
naturalnaturalne
negativeujemne
positivedodatnie
FractionsUłamki
ordinary decimal numeratorzwykłe (ułamki)
denominatormianownik
the lowest common denominatornajmniejszy wspólny mianownik
reading fractions and decimalsodczytywanie ułamków zwykłych i dziesiętnych
halfpołowa
quarterćwierć
Powers and rootsPotęgi i pierwiastki
x raised to the power of 2 or 3 ( different ways of reading )x podniesione do potęgi 2 lub 3 (różne sposoby odczytywania
square root and cubic z .. e anglespierwiastek kwadratowy i sześcienny z...
angleskąty
rightprosty
acute and obtuseostry i rozwarty
lineslinie
straightprosta
zigzagłamana
perpendicularprostopadła
parallelrównoległa
horizontalpozioma
verticalpionowa
activitiesdziałania
mathematical operationsdziałania matematyczne
adddodawanie
dividedzielic
multiplymnożyć
subtractodejmować
differenceróżnica
sumsuma
equal torówny
equalesrówna się
calculationsobliczenia
calculateobliczać
solve equationsrozwiązywać równania
variableszmienne
expressionwyrażenie
formulawzór
Differentróżne
the surface areapole powierzchni
diameterśrednica
volumeobjętość
measuremierzyć
measurementpomiar