wordki.pl - nauka słówek
Matematyka part1
qalgebraalgebra
arithmeticartmetyka
geometrygeometria
trygonometrytrygonometria
linelinia
straight linelinia prosta
perpendicular linelinia prostopadła
parallel lineslinie równoległe
sector, segmentodcinek
pointpunkt
quadrangleczworokąt
ellipseelipsa
squarekwadrat
circleokrąg
octagonośmiokąt
pentagonpięciokąt
rectangleprostokąt
rhomb, diamondromb
hexagonsześciokąt
trapeziumtrapez
triangletrójkąt
polygonwielokąt
prismgraniastosłup
spherekula
conestożek
cubesześcian
cylinderwalec
polythedronwielościan
to adddodawać
additiondodawanie
divisiondzielenie
to divide intodzielić na (części)
to bisectdzielić na połowy
to divide bydzielić przez
to substractodejmować
substractionodejmowanie
multiplicationmnożenie
to multiplymnożyć
to multiply bymnożyć przez
to raise to a powerpodnieść do potęgi`
involutionpotęgowanie
pair of compassescyrkiel
set squareekierka
portractorkątomierz
rulerlinijka
numberliczba
positive numberliczba dodatnia
odd numberliczba nieparzysta
even numberliczba parzysta
negative numberliczba ujemna
ruledziałanie
to solve a problemrozwiązać zadanie
solutionrozwiązanie
productwynik
problemzadanie matematyczne
tensdziesiątki
unitsjedności
decimal pointmiejsce dziesiętne
hundredssetki
tousendstysiące
anglekąt
axis
plainpłaszczyzna
surfacepowierzchnia
percentageprocent
spaceprzestrzeń