wordki.pl - nauka słówek
Matematyka part 2
right-angled triangletrójkąt prostokątny
equilaterial triangletrójkąt równoboczny
isosceles triangletrójkąt równoramienny
obtuse-angled triangletrójkąt rozwartokątny
bisectordwusieczna kąta
acute anglekąt ostry
right anglekąt prosty
contiguous anglekąt przyległy
obtuse anglekąt rozwarty
productiloczyn
quotientiloraz
differenceróżnica
totalsuma
numeratorlicznik
denominatormianownik
to reduce a fractionskrócić ułamek
fractionułamek
decimal fractionułamek dziesiętny
common denominatorwspólny mianownik
chordcięciwa
circumferenceobwód
radiuspromień
diameterśrednica
rootpierwiastek
square rootpierwiastek kwadratowy
cube rootpierwiastek sześcienny
powerpotęga
squarepotęga druga (kwadrat)
cubepotęga trzecia (sześcian)
unknownniewiadoma
equationrównanie
constantstała
variablezmienna
functionfunkcja
trygonomertical functionfunkcja trygonometryczna
arithmetic meanśrednia arytmetyczna
geometric meanśrednia geometryczna
graphgraf
logarithmlogarytm
bracketnawias
inequalitynierówność
infinitynieskończoność
proportionproporcja
intervalprzedział
ratiostosunek
tangentstyczna
coefficientwspółczynnik
coordinateswspółrzędne