wordki.pl - nauka słówek
słówka angielski 06.02.14 (rep. r.3)
autor: Demolka
put offprzełożyć np.klasówkę
take active part in the lessonbrać aktywny udział w lekcji
take the registersprawdzać listę
motivate studentsmotywować uczniów
do well/badly in an examdobrze/źle poradzić sobie na egzaminie