wordki.pl - nauka słówek
słówka angielski 08.02.14 (rep. r.4)
autor: Demolka
fashion designerprojektant(ka) mody
film directorreżyser(ka)
flight assistantsteward(esa)
librarianbibliotekarz/bibliotekarka
scientistnaukowiec