wordki.pl - nauka słówek
słówka angielski 09.02.14 (rep. r.4)
autor: Demolka
vetweterynarz
waiter/waitresskelnerka
accounttantksięgowy(a)
dressmakerkrawiec/krawcowa
lawyerprawnik/prawniczka