wordki.pl - nauka słówek
HEALTH AND SAFETY GLOSSARY
acute toxicitysubstancja bardzo toksyczna
adverse effectsdziałanie niepożądane
aspiration toxicitysubstancja śmiertelna bądź szkodliwa po połknięciu
barrier creamkrem ochronny
birth defectwada wrodzona
burnoparzenie
cancerrak
comaśpiączka
combustionspalanie
contaminationzanieczyszczenie
corrosivesubstancja żrąca, korodująca
dispose ofpozbyć się, usunąć
dizzinesszawroty głowy
drainskanały, przewody kanalizacyjne, ścieki
drowsinesssenność
dryosuszyć
dustkurz
earmuffsnauszniki
earplugszatyczki do uszu
emptyopróżnić
environmental toxicitysubstancja niebezpieczna dla środowiska
explosionwybuch
explosivesubstancja wybuchowa
fingerdotykać palcami
flammablesubstancja łatwopalna
frictiontarcie
fumesopary
fumigationfumigacja (odkażanie za pomocą dymu, gazu)
gases under pressuregazy pod ciśnieniem
genetic damagewada genetyczna
gogglesokulary ochronne
harmfulsubstancja szkodliwa
hazardniebezpieczeństwo, zagrożenie
health and safetybezpieczeństwo i higiena pracy
high visibility vestkamizelka odblaskowa
impair fertilityzaburzać płodność
intoxicateodurzyć, zatruć
irreversible effectefekt nieodwracalny
lightweightlekki
maintenancekonserwacja, utrzymanie
metal mesh glovesrękawice druciane (antyprzecięciowe)
moltenstopiony
occupational heathhigiena pracy
oxidizingsubstancja utleniająca
personal protective equipmentśrodki ochrony indywidualnej
poisonoustrujący
precautionaryzapobiegawczy
protectchronić
protective clothingodzież ochronna
protective measuresśrodki ochronne
recycleprzetworzyć
rinsepłukać, opłukać
rubpocierać
rubber footweargumowe obuwie
safety spectaclesokulary ochronne
sealszczelnie zamknąć
shockporażenie
spillagerozlana, wylana substancja, wyciek
sprayingspryskanie
swallowpołykać
tightlyszczelnie
toxictoksyczny
vapouropary, para
vomitingwymioty
well-ventilateddobrze wywietrzony
wipe upzetrzeć, wytrzeć