wordki.pl - nauka słówek
uczelnia,katedra , wydziały
Technical University of LodzPolitechnika Łódzka
departmentkatedra
facultywydział
instituteinstytut
field of studykierunek
specializationspecjalizacja
RectorRektor
DeanDziekan
Dean's Officedziekanat
engineerinżynier
graduateabsolwent
MAmgr
MSc.mgr. inż.
BScinż.
BAlic.
consist ofskładać się z
divided intopodzielony na
gain knowledgezdobywać wiedzę
graduateukończyć (uczelnię)
postgraduatestudia drugiego stopnia
the third year studentstudent (np. trzeciego) roku
the field of studydziedzina studiów
developmentrozwój
degreestopień (naukowy)
technical educationwykształcenie techniczne
professionallyzawodowo
professional careerkariera zawodowa
study abroadstudiowac za granica
in the field ofw dziedzinie / obszarze
educational achievementscentrum badawcze
equipped inwyposażony w
specialize inspecjalizować się w
applicationzastosowanie
practical skillsumiejętności praktyczne
in cooperation withwe współpracy z
carry out researchprowadzić badania
study abroadstudiować za granicą
attend lecturesuczęszczać na wykład
set up ( your own ) businesszałożyć (swoją własną) firmę