wordki.pl - nauka słówek
GRAMATYKA 2.
autor: aibofobia
bar someone from a placezakazywać, zabraniać (komuś wstępu gdzieś)
benefit from sthczerpać korzyść z czego
derive sth from sth "SHE DERIVES A LOT OF SUPPORT FROM RELIGION"odnosić korzyści z czegoś
deter someone from sthodstraszać, odiweźć kogoś do czegoś
differ from sthróżnić się od czegoś
distinguish one thing from another (also distinguish between 2 things)odróżniać jedną rzecz od drugiej
distract someone from sthodwracać czyjąś uwagę od czegoś
exempt someone from sthzwalniać kogoś z obowiązku, uwalniać od podatku
expel someone from a placewyrzucić kogoś
refrain from sthpohamować się, powstrzymać się od czegoś
resign from sthzrezygnować z czegoś
result from sthbyć wynikiem czegoś
stem from sthbrać się, być wynikiem czegoś
suffer from sthcierpieć z powodu czegoś
translate one language from/into another languageprzetłumaczyć coś z jednego języka na drugi
base sth on sthopierać coś na czymś
blame sth on someoneobwiniać kogoś o coś
centre sth on sth (be centred on) "The novel centred on crime"skoncentrowany na czymś
concentrate sth on sth "He should concentrate his efforts on something worthwhile"skupiać coś na czymś
congratulate someone on sthgratulować komuś czegoś
decide on sthzdecydować się na coś
depend on someone/sthzależeć od kogoś/czegoś
elaborate on sthwyjaśniać coś szczegółowo
impose on someonewymuszać, narzucać, nakładać coś na kogoś
insist on sthnalegać na coś
insist on someone doing sthnalegać, żeby ktoś coś zrobił
pride oneself on sthszczycić się czymś
insure sth against sthubezpieczyć, zabezpieczyć przed czymś
protest against sthprotestować przeciwko czemuś
argue about sthkłócić się o coś
be concerned about sthmartwić się czymś
boast about sthprzechwalać się czymś
decide about sthdecydować o czymś
dream about sthmarzyć o czymś
protest about sthprotestować przeciwko czemuś
phase sth outstopniowo wycofywać coś z użycia
glance at sthrzucić okiem na coś, przelecieć wzrokiem np. tekst
guess at sthzgadywać coś
hint at sthrobić aluzję do czegoś
marvel at sthpodziwiać, zachwycać się czymś
answer to sth (answer to a desciption)odpowiadać czemuś (opisowi)
appeal to someonebłagać, prosić
"It appeals to me""I like the idea"
apply oneself to sthprzykładać się do czegoś
apply to sth "this rule doesn't apply to you"dotyczyć kogoś
attend to sth heard/said------------------
attribute sth to someoneprzypisywać coś komuś
commit oneself to sth (be commited to)być oddanym czemuś/robieniu czegoś
confess to sthprzyznać się do czegoś
devote oneself to sthpoświęcić się czemuś
prefer one thing to anotherwoleć jedną rzecz od innej