wordki.pl - nauka słówek
słówka angielski 21.02.14 (rep. r.4)
autor: Demolka
developmentrozwój
work aspracować jako
work for a companypracować w firmie
do something for a livingzarabiać na życie
follow a procedurepostępować zgodnie z procedurą