wordki.pl - nauka słówek
GRAMATYKA 3.
autor: aibofobia
afraid ofbojący się
ashamed ofzawstydzony czymś
aware ofświadomy czegoś
capable ofzdolny do czegoś
conscious ofświadom czegoś
fond oflubiący coś
full ofpełen czegoś
be good of-----
indicative ofbędący przejawem czegoś
irrespective ofnie mający względu na coś
jealous ofzazdrosny o coś
annoyed aboutpoirytowany na coś
anxious aboutzaniepokojony
certain aboutpewien czegoś
excited aboutpodekscytowany
pleased aboutusatysfakcjonowany
right aboutmający rację
sorry aboutodczuwający przykrość (np. z powodu czyjejś straty)
upset aboutzasmucony
wrong aboutnie mający racji na jakiś temat
angry withzły na kogoś
annoyed withpoirytowany z czyjegoś powodu
bored withznudzony
commensurate withproporcjonalny
connected withzwiązany z czymś
be good at dealing withbyć dobrym w radzeniu sobie z
happy withzadowolony z czegoś
incompatible withsprzeczny
obsessed withmający obsesję na punkcie czegoś
pleased withbyć zadowolonym z czegoś
preoccupied withzajęty czymś
angry atzły
annoyed atpoirytowany na coś
be bad atzły w czymś
be good atdobry w czymś
surprised atzaskoczony czymś
keen onzainteresowany czymś
addicted touzależniony od
attentive tobaczny, uważny, pilny, zainteresowany (np. słuchacz)
grateful towdzięczny
kind touprzejmy, życzliwy
immune toodporny, zabezpieczony przeciwko czemuś
impervious tonieczuły, obojętny na coś
indifferent toobojętny
liable topodatny na
married tobędący czyimś mężem, żoną
prone toskłonny do zrobienia czegoś
baffled byzdumiony czymś
bored byznudzony czymś
detained byzatrzymany przez kogoś (np. w areszcie)