wordki.pl - nauka słówek
GRAMATYKA 4.
autor: aibofobia
distressed byzasmucony
plagued bydręczony
shocked byzszokowany
surprised byzaskoczony
early forprzed czasem na coś (np. na spotkanie)
eligible forkwalifikujący się do czegoś
famous forsłynny dzięki czemuś
late forspóźniony
liable forprawnie odpowiedzialny za coś
ready forgotów na coś
responsible forodpowiedzialny za coś
sorry forodczuwający smutek (ponieważ on zawinił)
deficient inwybrakowany, niewystarczalny
experienced indoświadczony
implicated inzamieszany w coś
interested inzainteresowany czymś
absent fromnieobecny na
derived frompochodzący skądś
safe frombezpieczny, z daleka od czegoś
missing frombrakujący w jakimś miejscu xD
an authority onekspert w jakiejś dziedzinie
ban onzakaz
comment onkomentarz
effect onskutek
influence onwpływ
restriction onograniczenie
tax onpodatek
access todostęp do czegoś
an alternative toalternatywa
an attitude topodejście
an exception towyjątek
a solution torozwiązanie
a threat togroźba
a witness toświadek
be in authority overrządzić czymś
have control oversprawować władzę nad kimś
be in dispute over sthbyć w sporze na jakiś temat
contrast withróżny, inny od czegoś
be in dispute with someonekłócić się z kimś
encounter withspotkanie z
link withzwiązek z czymś
quarrel withkłotnia z kimś
relationship withzwiązek
admiration forpodziw
craving forpragnienie
credit foruznanie za coś ???
cure forlekarstwo na coś
desire forpożądanie
disregard forlekceważenie, brak poszanowania
provision for-----