wordki.pl - nauka słówek
GRAMATYKA 6.
autor: aibofobia
for lifedożywotnio, na całe życie
not for longnie na długo
for the foreseeable futurena długo
for the time beingna pewien czas, tymczasowo
by coincidenceprzypadkowo
by mistakeomyłkowo
by the timedo czasu gdy, zanim
by rightszgodnie z prawem
by surprisez zaskoczenia
beyond beliefnie do wiary, niewiarygodnie
beyond a joke-----
beyond the shadow of a doubtbez cienia wątpliwości
on averageprzeciętnie, średnio
on approval------
on a regular basisregularnie
on behalf onw czyimś imieniu
on the contrarywręcz przeciwnie
on good termsw dobrych stosunkach
on loanna kredyt
on the marketna sprzedaż
on (its) merits-----
on offerw sprzedaży, w promocji (po cenie obniżonej)
on purposespecjalnie, naumyślnie
on the verge ofna krawędzi, na skraju, bliski (czegoś)
at any ratew każdym razie
at faultspowodować problem, być winnym
at first sightod pierwszego wejrzenia
at the first/second attemptza pierwszym/drugim podejściem
at the endna końcu
at largena wolności, w ogólności
withe the exception ofz wyjątkiem
with intent to----
with regard toodnośnie (czegoś)
with a view toz myślą o czymś
in turnw rezultacie
in troublew tarapatach
in timew porę, w swoim czasie
in theoryteoretycznie
in shortkrótko mówiąc
in response tow odpowiedzi na
in recognition ofw uznaniu (dla)
in practicew praktyce
in one way or anothertak czy inaczej
in jeopardyw niebezpieczeństwie
in high spiritsw świetnym humorze
in harmonyw zgodzie
in (good) conditionw dobrej kondycji, stanie
be in favour with someonemieć z kimś dobre kontakty
be in favour of sthna korzyść czegoś
in the endna końcu
in earnestna poważnie
in the early stagepoczątkowo
in distressw rozpaczy