wordki.pl - nauka słówek
Shy
autor: aska
shynieśmiały
confidentpewny siebie
lazyleniwy
hard-workingpracowity
kinduprzejmy, dobry
meanpodły złośliwy skompy
clevermądry, sprytny
advicerada
to invitezaprosić
to make friends withzaprzyjaźnić się z
to join a clubwstąpić do klubu
the sametaki sam
differentinny, różny
to tryprubować
to argue withkłócić się z
to laugh atśmiać się z
to talk torozmawiać z
to worry aboutmartwić się o
to argee withzgadzać się z
to ask for helpprosić o pomoc
sillyniemądry