wordki.pl - nauka słówek
Nieregularne
autor: aska
to bring broughtprzynosić
to build builtbudować
to hear heardsłyszeć
to know knewwidzieć
to leave leftwychodzić
to lose lostzgubić
to sell soldsprzedawać
to send sentwysyłać
to sing sangśpiewać
to speak spokemówić
to steal stolekraść
to think thoughtmyśleć
to tell toldpowiedzieć
to understand understoodzrozumiał