wordki.pl - nauka słówek
2014_03_10 i 12
autor: daraw
to take sb onto employ
to make up for smth/sbto recompensate
to fall out (with sb)*to quarell (pokłócic sie)
command of englishlevel/skill of english
I can't make head or tail* nie kapuję o co biega/ jak sie za to zabrać
to get to the point* przejść do sedna
to be over the moon* być w 7 niebie
gigkoncert, mały performance
up to the point (I agree up to the point)* do pewnego miejsca
to make up sb mind* zdecydować się
to overhearpodsłuchać by chance
to eavesdropto overhear deliberately
to catch an illness, to get infectedzarazić się
to unwind* to relax
to provide withdostarczać
to loosenpoluzować
to lenghtenwydłużyć
to worsenedpogorszyć
to thickenzagęścić
Townhallratusz