wordki.pl - nauka słówek
GRAMATYKA Dependent Preposition Patterns ADJECTIVES
autor: aviete
absentfrom
accustomed (przyzwyczajony)to
addictedto
afraidof
amazedat/ by
angryat/ about sth// with sb
annoyedat/ about sth// with sb
anxiousabout/ for
ashamedof
astonished (zdumiony)at/ by
availablefor sth/ to sb
awareof
badat (w czymś)/ for (efekt) // to sb
basedon
boredwith
capable (zdolny)of
characteristicof
closeto
concernedabout (zaniepokojony)/ with (zainteresowany)
conductive (przewodzący)to
confident (pewny)of
contentwith
contrary (przeciwny)to
convenient (dogodny)for
conversant (biegły, obaznany)with
crazyabout
crowdedwith
curious (ciekawy)about
deficient (niepełny)in
dependenton
devoid (pozbawiony)of
differentto/ from// than
disgustedwith/ at
eager (skory, pragnący)for
engagedin (zaangażowany)/ to (zaręczony)
excitedabout
faithfulto
famousfor
fed upwith
fondof
fraught (zaopatrzony, obfitujący)with
furiousat/ about sth// with sb
gladfor/ of
goodat (w czymś)/ for (efekt) // to sb
gratefulfor sth/ to sb
guiltyof
harmfulto
hopefulof
impervious (nieczuły, nieprzepuszczalny)to
impressedwith/ by
inclined (skłonny)towards
incumbent (ciążący, zajmujący się urzędem)upon
inherent (nieodłączny, właściwy)in
intent (zdeterminowany, przejęty)on
interestedin
jelaousof
keenon
kindto
lackingin
latefor
madeby/ for/ from/ of
nervousof
obedient (posłuszny)to
obviousto
opposedto
pleasedat/ about (general)// with (personal)
popularwith
prone (skłonny)to
proudof
readyfor
relatedto
reminiscent (przypominający)of
responsiblefor
riddledwith
scaredof
shockedat
shortof
similarto
sorryabout sth/ for sb
subjectto
successfulin
sufficient (wystarczający)for
suitablefor
superior (zwierzchni, przeważający)to
sureof
terrifiedof
tiredof
typicalof
upsetabout/ by/ over sth// with sb
worriedabout
worthyof
wrongwith