wordki.pl - nauka słówek
CZYTANIE kolos1 Vince Advanced education
autor: aviete
half-heartedna pół gwizdka, byle jak
distractedrozproszony
insolentbezczelny
participateuczestniczyć
contribute townosić wkład do
apply yourslef tostosować się do
run riotrobić harmider
suspension forzawieszenie za
at first handz pierwszej ręki
hilightpodkreślać
illuminatewyjaśniać
abuse sbubliżać komuś
opressuciskać, dręczyć
respect towards sbszacunek do kogoś
core subjectsgłówne przedmioty
academic acheivementosiągnięcia naukowe
corporal punishmentkara cielesna
support teachernauczyciel wspomagający
trainee teachernauczyciel - praktykant
continuous assessmentocena za całokształt
vocation oreinted courseskursy przygotowujące do zawodu
work placementstaż
be expelled from school forbyć wydalonym ze szkoły za
play truantwagarować (phrasal)
involvement inzaangażowanie w
bureaucraticbiurokratyczny
(dis)enchanted(nie)oczarowany
powerlessbezsilny
boredomnuda
reduction in sthredukcja czegoś
respectfulpełen szacunku
graduation ceremonyceremonia ukończenia uniwersytetu
degree in sthstopień naukowy z
pay back loanspłacić kredyt
mischievouspsotny
sent out of lessonwyrzucić z lekcji
put in detentionumieścić w areszcie, w "kozie"
job prospectsperspektywy pracy
further education collegestudium pomaturalne
revise forpowtarzać do
retake/ resit an exampodejść ponownie do egzaminu
prize fornagroda za
mature studendojrzały student
correspondence course/ distance learningnauka na odległość
assignmentszadania, prace domowe
specialise inwyspecjalizować się w
give sb a mark out ofwyróżnić z
make your markzasłużyć się czymś
make a marknamazać
apply to sbodnosić się do kogoś
apply forstarć się o (pracę)
drop ambition tostracić motywację, ambicję, nadzieję do/ na
drop out ofodejść ze (szkoły)
drop the chargewycofać oskarżenie
rule classesprowadzić zajęcia
rule outwykluczyć
in support of sbna poparcie kogoś
moral supportwsparcie moralne
to have a trade/ to be a trained workermieć fach w ręku