wordki.pl - nauka słówek
Tłumaczenia techniczne 1.
autor: aibofobia
constraintograniczenie, przymus
comply with sthpodporządkować się czemuś, być zgodnym z czymś
stringentrygorystyczny
meet the needs of someone/somethingspełniać potrzebę kogoś/czegoś
occupantmieszkaniec
rigorousrygorystyczny, surowy
determineustalać, wyznaczać
withstandwytrzymywać
swaychwiać się, kołysać się
counteractprzeciwdziałać, zapobiegać
motionruch
anchor sthumocować, przymocować coś
reinforceumacniać (konstrukcję)
concretebeton, betonowy
verticalpionowy
loadobciążenie
beambelka nośna
girderdźwigar (element konstrukcyjny podtrzymujący stropy, mosty, itp.)
anglekąt
bolt sth to sthprzyśrubować coś do czegoś
bracketwspornik (element architektoniczny pełniący funkcję podpierającą)