wordki.pl - nauka słówek
Tłumaczenie techniczne 2.
autor: aibofobia
hypothesishipoteza
hypotheseshipotezy
hypotheticalhipotetyczny
hypothesizepostawić hipotezę
theoryteoria
phenomenonzjawisko
phenomenazjawiska
empiricalempiryczny, doświadczalny
empiricismempiryzm
procedureprocedura
facet of sthaspekt czegoś
convictionprzekonanie
unbiassedbezstronny
biassedbiassed
objectiveobiektywny
archivearchiwizować coś
scrutinyszczegółowe badanie (np. dokumentu)
inspectionsynonim of scrutiny
scrutinize sthszczegółowo badać (coś)
verify sthpotwierdzać,sprawdzać
verificationsprawdzenie, potwierdzenie
replicate sthpowtarzać (np. czyjąś pracę), powielać
duplicate sthsynonym of replicate sth