wordki.pl - nauka słówek
Tłumaczenia techniczne 3.
autor: aibofobia
geneticsgenetyka
geneticgenetyczny
hereditydziedziczność
hereditarydziedziczny (np. choroba)
defectivewadliwy
faultysynonym of defective
defectdefekt, wada
insert sth into sthwsuwać (wkłuwać) coś do czegoś
abnormalnieprawidłowy
moleculemolekuła, cząsteczka
molecularcząsteczkwy, molekularny
cellkomórka
short-livedkrótkotrwały
repel sthodrzucać (np.przeszczep) odpierać coś
immune systemsystem odpornościowy
immunityodporność (na chorobę)
mutationmutacja (zmiana w strukturze genetycznej)
mutatemutować, ulec mutacji