wordki.pl - nauka słówek
Zwroty krótka wypowiedź
autorzy: jairek2, ...
I'm organising..Ja organizuje
I'd like to invite you to...Ja chciałbym zaprosić ciebie na..
exhibition of my photographswystawa moich zdjęć
a party to celebrate/mark.. (my birthday/ the beginning of holidays)zprzyjęcie do świetowania moich urodzin/końca wakacji
I'm in RomeJestem w rzymie..
I'm spending my holiday at the seasidespędzam moje wakacje nad morzem
I've just arrived at the airportJa tylko przybyłem do portu lotniczego
I'm going to stay here for two weeksBęde tutaj zostawać przez dwa tygodnie.
Every day there are many thing to doKażdego dnia tam są dużo rzeczy do robienia.
I'm very busy every dayJestem bardzo zajęty kazdego dnia
There are morning/evening activitiesTam sa ranne/wieczorne zajęcia
We climb mountains/visit places of interestWy wchodzimy na góry/zwiedzamy miejsca zainteresowania
The weather is pretty good/fine/awful/horriblepogoda jest dość dobra/słoneczna/straszna/okropna.
It's raining/snowingpada/ pada śnieg.
It's sunny/cold most of the timeJest słonecznie. zimno większośc czasu.
I enjoy it/ I'am having a great timeLubie to/ Ja bawie sie dobrze
I'm glad/happy/disappointed because..ciesze się/ jestem szczęśliwy/rozczarowany ponieważ..
It's my best/ worst holiday/stay abroad everTo jest mój najlepszy / najgorsze wakacje/ pozostanie za granicą kiedykolwiek.
I'm enjoying/hating every minute of itLubię / nienawidze każdej minuty tego
How about your holidays?Co powiesz o swoich wakacjach?
I hope you're happy/having a great time.Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwy / bawisz się świetnie.
How's your summer/holiday?Jak twoje lato/wakacje??
All the bestnajlepszego
Best wishesNajlepsze życzenia
See you soonDo zobacznia w krótce
Lost/ Have you seen..??Zgubiony/ Czy widziałeś??
huge/tinyogromny/mały
rund/rectangular/square/narrowrund / prostokątny / kwadrat / wąski
made of leather/plastic/linenzrobiony ze skóry/plasticu/płutna
It has/had.. ( two handles/a leather/strap/a blue cover/sleeves/ a black tail)To ma / miało.. ( dwa uchwyty / skóre / rzemiączko / niebieskie przykrycie / rękawy / czarny ogo
It is/was ( a family souvenir/ my only jacket)To jest/było pamiątka rodzinna / moja jedyna kurtka
It was something I borrowed/ got as a birthday presentTo było coś, co pożyczonego/ dostawane jako prezent urodzin
It is of great sentimental valueTo jest wielkiej sentymentalnej wartości
Please, help me find it!Prosze pomóż mi znaleśc to!
I can't live without it!Nie mogę żyć bez tego!
It's a really precious thing!To jest naprawdę cenna rzecz!
It means a lot to me!To znaczy dużo do mnie!
If you have any inforamtion, please contact/call/leave a messahe for...Jeżeli masz jakieś informacje prosze skontaktuj sie/ zadzwoń/zostaw wiadomość dla...
Attention!Uwaga!
Announcement!Ogłoszenie!
We'are happy to announce a ....My jesteśmy szczęśliwi by ogłosić...
a competition/contest/tournamentkonkurencja / konkurs / turniej
a meeting to elect our representative to the school Councilspotkanie wybrania naszego reprezentanta do Rady szkoły
a party to celebrate the end of the school yearprzyjęscie do świętowania koniec szkoły sredniej
an exhibition to show the best paintings by our school artist.pokaz, by pokazać najlepsze obrazy przez naszego artystę szkoły.
If you are interested in...Jeżeli jestes zainteresowany
You must be eighteen years old/ have some experience of..usisz być pełnoletni / mieć jakieś doświadczenie z..
To take part, you need to know something about..Aby wziąć udział, musisz wiedzieć coś o...
To sing up, contact..Do zapisania się, contact...
Come on, don't be afraid/ It's not difficult/ It's easy!Przyjdź, nie obawiaj się / To nie jest trudne / To jest łatwe
Why don't you come and meet interesting people/see great thingsDlaczego nie przyjśc i spotykać interesujących ludzi / zobaczyć wielkie rzeczy
Come and tell us what you thinkChodź i powiedz nam to, co myślisz
The prices include.. (free passes to...)W cene zawiera się ( trzy bilety do)
The winner will receive... ( a trophy/cup)Zwycięzca otrzyma... ( trofeum / puchar)
Special attractions include.. (a free cruise )Specjalne atrakcje zawierają.. (wolny rejs )
If you are interested in joining us, call...Jeżeli interesujesz się dołączaniem się do nas, dzwoń...
If you would like to take part in this ..., contact XYZ, in 3AJeśli chciałbyś, by wziąć udział w tym ..., contact XYZ, w..
Invitationzaproszenie
I'd like to invite you to...ja chciałbym zaprosić Cię na..
We are holding..We organizujemy...
the begining of holidayspoczątek wakacji
If you want, you can bring a friendJeżeli chcesz, możesz przynieść przyjaciela
you are welcome to..prosimy bardzo do..
come with a friendchodź z przyjacielem
Take your favorite music with you.Weź twoją ulubioną muzykę ze sobą..
Come on time because...Chodź punktualnie ponieważ...
The party will take place at 8 p.m on SaturadyPartia będzie mieć miejsce o 8 rano 23
To get there, take the bus and get off at the third stopAby dostac się tam, bierz autobus i wysiadaj w trzecim przystanku
When you get there, find apartment no.6Kiedy dostajesz się tam, znajdź apartament numer6
See you!Do zobaczenia!
I hope to see you!Mam nadzieję widzieć cię!
Please let me know if you can't comeProszę daj mi znać, czy możesz przyjśc
I've just received/ got... (news/information/a call) that...Tylko co otrzymałem / dostałem.. (wiadomość / informacja / telefon) że...
Your mother/boss has just called to say that...Twoja matka / szef tylko co zadzwoniła żeby powiedzieć że...
I'm not sure if you remember about...Nie jestem pewny, jeżeli ty pamięteasz o...
I'd like to remind you that...Chciałbym przypomnieć ci że...
My moblie has stopped working..Mój telefon przestał działać..
They're waiting for your call, so...Oni czekają na twoją telefon, więc...
I have to leave right now/call them back as soon as possible/leave a message at onceMuszę odejść właśnie teraz / oddzwonić do nich jak najwcześniej / zostawić wiadomość natyc
I'm afraid I will have to..Obawiam się, że będę musieć..
As a result, I need to go back to town/instead of staying here for longerJako skutek, muszę wrócić do miasta / zamiast pozostawania tu na dłużej
I have to leave now, so there'll be no time to say goodbyeMuszę odejść teraz, więc nie będzie żadnego czasu by powiedzieć dowidzenia.
Let's meet/talk aboutSpotkajmy się / porozmawiajmy około
I will call you later today at 6Zadzwonię do ciebie później dzisiaj o 6
I hope to see you at/in..Mam nadzieję widzieć cię na / w..
Sorry!/ Sorry about... ( that/this problem)Przepraszam!/ Przepraszam o... ( że/ ten problem)
See you!/ See you (back/at 6 then)Do zobaczenia!/ Do zobaczenia (z powrotem / o 6 wtedy)
Thank you/Thanks/CheersDziękuje tobie/ Dzięki / Dzięki