wordki.pl - nauka słówek
słówka angielski 22.09.14 (inne)
autor: Demolka
cranedźwig, żuraw
break downzepsuć się
sinktonąć
sailżeglować
sailormarynarz