wordki.pl - nauka słówek
2014_06_16
autor: daraw
discrepancyniezgodność
to draw conclusionwyciągnąć wniosek
to drop out (of)rzucić (np szkołę)
to get out of it*wykręcić się
to get by*przetrwać, poradzić sobie, przeżyć to
to hold up*utknąć, być spóźnionym
to work out*zadziałać (coś zadziałało)
a knot [not]węzeł, sęk
to staregapić się
assaultnapad, atak
to abuseprzeklinać, maltretować, nadużywac
violenceprzemoc, gwałtowność
a villainłajdak, czarny charakter, złoczyńca
to nudge [nudż]szturchać
to raise a childwychowywać dziecko
to assaultnapadać na kogoś
to sew [so]przyszyc
a paternity leaveurlop tacierzyński
superstitiousprzesądny
to deludgełudzić się, zwodzić, wprowadzać w błąd
to go over*przejrzeć, przeanalizować
to put smth down to smth*przypisać coś czemuś
for a long haul*na dłuższy czas
to haulciągnąć, holować, przewozić, przewieźć