wordki.pl - nauka słówek
NAUKA I TECHNIKA cz.1 (12) (rep.)
autor: Demolka
biologistbiolog
computer scientistinformatyk
historianhistoryk
mathematicianmatematyk
physicistfizyk
archaeologistarcheolog
astronomerastronauta
genecitistgenetyk
developmentrozwój
experimentdoświadczenie, eksperyment
inventwynaleźć
inventionwynalazek
knowledgewiedza
observeobserwować
resultswyniki badań
researchbadania naukowe
scientificnaukowy
scientistnaukowiec
scientific lawprawo naukowe
scientific observationsobserwacje naukowe
studybadać, zbadać
testpróba, analiza
theoryteoria
analyseanalizować, przeanalizować
analisysanaliza
conclusionwniosek
containzawierać
evidencedowody
rejectodrzucić
vaccineszczepionka