wordki.pl - nauka słówek
NAUKA I TECHNIKA cz.2 (12) (rep.)
autor: Demolka
cellkomórka
chemical elementpierwiastek chemiczny
chemical reactionreakcja chemiczna
germsbakterie, zarazki
oxygentlen
solidciało stałe
steampara
keyklawisz
LCD monitormonitor ciekłokrystaliczny
crashzepsuć się
databasebaza danych
hardwaresprzęt komputerowy
underscorepodkreślenie
universewszechświat
adjustwyregulować
aerialantena
deviceurządzenie
manualinstrukcja
plugwtyczka
socketgniazdko
carry out an experimentprzeprowadzić eksperyment
come to the conclusiondojść do wniosku
patent an inventionopatentować wynalazek
moleculemolekuła, cząsteczka
prismpryzmat
scatter lightrozproszyć światło
field of researchzakres badań
search enginewyszukiwarka internetowa
instant messengerkomunikator internetowy
softwareoprogramowanie